Przykładowe realizacje

61-853 POZNAŃ,
ul. Wierzbowa 3/4,
biuro@srbi.pl, prezes@srbi.pl
tel. (0-61) 853 16 13
tel. (0-61) 853 16 93
fax (0-61) 852 90 49